Varmespecialisten ApS

Spurvevej 106

4171 Glumsø

Mobil 27767070

 

 

Servicebetingelser vedr. oliefyrsservice

 

Der foretages årligt hovedeftersyn af oliefyringsanlægget omfattende:

 

  • motor, blæser, forfilter, oliepumpe, dyse, tændtransformer, højspændingskabler, elektroder,

m.m. efterses, renses og kontrolleres.

 

  • automatik bestående af kontrolkasse, flammesikring, og termostater kontrolleres og afprøves.

 

  • der foretages målinger til bedømmelse af anlæggets effektivitet og forureningsgrad og Oliebrænderen indreguleres.

 

  • oliekedlen renses efter aftale med ejer/bruger.

 

Reservedele og yderligere leveres til dagspriser.

Der udarbejdes servicerapport i forbindelse med hovedeftersyn eller servicebesøg med angivelse

af det udførte arbejde, samt eventuelle bemærkninger. Endvidere skal der angives måleresultater

for forbrændingsanalyser ved hovedeftersyn eller ved reparation af olie og/eller luftveje.